Personvernerklæring – Andslimoen bil as

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan informasjon samles inn og lagres ved besøk på nettstedet www.andslimoenbil.no. 

ANSVAR
Andslimoen bil as er behandlingsansvarlig og har ansvar for informasjon som hentes inn og lagres ved bruk av nettstedet, og at nettstedet er i samsvar med gjeldene krav gitt i GDPR (personvernforordningen).

Har du GDPR-relaterte spørsmål kan du ta kontakt med Morten Smevik på e-post morten.smevik@andslimoenbil.no eller på telefon 958 36 980.

NETTSTED, LAGRING OG SERVER
Nettstedet benytter cms-en WordPress som er installert på en server med cPanel/WHM.
Serveren driftes av Nordic-Hosting As via reselger Myrseth MultiMedia AS.

FORMÅL OG PERSONOPPLYSNINGER
cPanel/WHM lagrer automatisk IP-adressen til de som besøker nettstedet sammen med blant annet nettleserversjon, tidspunkt for besøk og hvilke sider som ble vist. Denne besøksloggen brukes til å ivareta sikkerheten på serveren og som grunnlag for framtidige forbedringer på nettstedet.
Nettstedet lagrer ingen andre personopplysninger enn IP-adresse og informasjonen blir ikke utlevert til tredjepart.

OPPBEVARING OG SLETTING
Opplysningene blir slettet fra serveren når formålet er oppfylt og senest etter tre år.